CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT
Hotline: 0919 243 248
Email: sales@congtympt.com
Địa chỉ: N9, KDC Phú Nhuận, Phước long B, TP Thủ Đức

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CẢM BIẾN MỰC NƯỚC:
NUFORS-CS (3805), MAGY (3904), JAD20, PHAO XẢ NƯỚC JORC 3805, PHAO XẢ NƯỚC JORC 3904, PHAO XẢ NƯỚC JOC NUFORS-CR, PHAO XẢ NƯỚC JORC MAGY, PHAO XẢ NƯỚC JORC JAD20 ...
KAPTIV-CS (3403 A3), KAPTIV-CS-HP (3403 H1), KAPTIV-CS-HP-S, KAPTIV-CS-D-LUX (3403 WA), KAPTIV-MD (3402), KAPTIV-MD-AL (3402 A1), ...

Copyright © 2023 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT