CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT
Hotline: 0919 243 248
Email: sales@congtympt.com
Địa chỉ: N9, KDC Phú Nhuận, Phước long B, TP Thủ Đức

ĐẠI LÝ VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC (HÀ LAN)
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN:
FLUIDRAIN-COMBO (2506), FLUIDRAIN (1603), EZ1 (2303), COMBO-D-LUX (2507), FLUIDRAIN-HP (1701), FLUIDRAIN-HP (1801), VAN JORC 2506, VAN JORC 1603, VAN JORC 2303, VAN JORC 2507, VAN JORC 1701, VAN JORC 1801, VAN XẢ NƯỚC JORC FLUIDRAIN COMBO, VAN XẢ NƯỚC JORC FLUIDRAIN, VAN XẢ NƯỚC JORC EZ1, VAN XẢ NƯỚC JORC COMBO-D-LUX, VAN XẢ NƯỚC JORC FLUIDRAIN-HP, VAN XẢ NƯỚC JORC FLUIDRAIN-HP-S, ... 
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN LƯU LƯỢNG LỚN:
TEC-11 (1000), TEC-44 (4008), VAN JORC TEC-11 (1000), VAN JORC TEC-44 (4008), VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC TEC-11, VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC TEC-44, ...
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CẢM BIẾN MỰC NƯỚC:
NUFORS-CS (3805), MAGY (3904), JAD20, PHAO XẢ NƯỚC JORC 3805, PHAO XẢ NƯỚC JORC 3904, PHAO XẢ NƯỚC JOC NUFORS-CR, PHAO XẢ NƯỚC JORC MAGY, ...
KAPTIV-CS (3403 A3), KAPTIV-CS-HP (3403 H1), KAPTIV-CS-HP-S, KAPTIV-CS-D-LUX (3403 WA), KAPTIV-MD (3402), KAPTIV-MD-AL (3402 A1), ...
BỘ TÁCH DẦU NƯỚC SEPREMIUM:
SEPREMIUM 2 (9602), SEPREMIUM 3.5 (9603), SEPREMIUM 5 (9605), SEPREMIUM 10 (9610), SEPREMIUM 20 (9620). SEPREMIUM 30 (9630). SEPREMIUM 60 (9660), ...
THIẾT BỊ TIẾT KIỆM KHÍ VÀ THIẾT BỊ ĐO RÒ RỈ KHÍ NÉN:
AIR-SAVER G1, AIR-SAVER G2, AIR-SAVER-LS G1, AIR-SAVER-LS G2, LOCATOR, LOCATOR-EV, ...

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN:
MIC DRAIN: MIC-A, MIC-B, MIC-HP40, MIC-HP80, MIC-HP100, , MIC-HP250, MIC-HP350, MIC-HP400
JDV DRAIN: JDV-16A, JDV-16B, JDV-HP40, JDV-HP80

 

« 1 2 3 »
Copyright © 2023 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT