CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT
Hotline: 0919 243 248
Email: sales@congtympt.com
Địa chỉ: N9, KDC Phú Nhuận, Phước long B, TP Thủ Đức
STT Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Nhóm sản phẩm Thương hiệu Trạng thái
1 LB11102/2 AIR OI SEPARATOR LB 11102/2 MANN-FILTER DF 5009 SOTRAS LỌC MÁY NÉN KHÍ MANN ĐỨC MANN-HUMMEL Liên hệ
2 LE9020X AIR OI SEPARATOR LE 9020X MANN-FILTER DB 2074 SOTRAS Dimensions (mm) F170 B135 H200 LỌC MÁY NÉN KHÍ MANN ĐỨC MANN-HUMMEL Liên hệ
3 LE7004X AIR OI SEPARATOR LE 7004X MANN-FILTER DB 2057 SOTRAS Dimensions (mm) F170 B135 H160 LỌC MÁY NÉN KHÍ MANN ĐỨC MANN-HUMMEL Liên hệ
4 LE66004X AIR OI SEPARATOR LE 66004X MANN-FILTER DB 2167 SOTRAS Dimensions (mm) F355 B300 H700 LỌC MÁY NÉN KHÍ MANN ĐỨC MANN-HUMMEL Liên hệ
5 LE57006X AIR OI SEPARATOR LE 57006X MANN-FILTER DB 2090 SOTRAS Dimensions (mm) F355 B300 H600 LỌC MÁY NÉN KHÍ MANN ĐỨC MANN-HUMMEL Liên hệ
6 LE57004X AIR OI SEPARATOR LE 57004X MANN-FILTER DB 2090 SOTRAS Dimensions (mm) F355 B300 H600 LỌC MÁY NÉN KHÍ MANN ĐỨC MANN-HUMMEL Liên hệ
7 LE48007X AIR OI SEPARATOR LE 48007X  MANN-FILTER DB 2089 SOTRAS Dimensions (mm) F355 B300 H500 LỌC MÁY NÉN KHÍ MANN ĐỨC MANN-HUMMEL Liên hệ
8 LE48003 AIR OI SEPARATOR LE 48003  MANN-FILTER DB 2089 SOTRAS Dimensions (mm) F355 B300 H500 LỌC MÁY NÉN KHÍ MANN ĐỨC MANN-HUMMEL Liên hệ
9 LE46001X AIR OI SEPARATOR LE 46001X MANN-FILTER DB 2107 SOTRAS Dimensions (mm) F440 B393 H370 LỌC MÁY NÉN KHÍ MANN ĐỨC MANN-HUMMEL Liên hệ
10 LE43005 AIR OI SEPARATOR LE 43005 MANN-FILTER DB 2585 SOTRAS Dimensions (mm) F381 B300 H453 LỌC MÁY NÉN KHÍ MANN ĐỨC MANN-HUMMEL Liên hệ

Copyright © 2023 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT