CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT
Hotline: 0919 243 248
Email: sales@congtympt.com
Địa chỉ: N9, KDC Phú Nhuận, Phước long B, TP Thủ Đức
STT Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Nhóm sản phẩm Thương hiệu Trạng thái
1 HC8300FKS39H-YC11 LỌC DẦU HỘP SỐ PALL HC8300FKS39H-YC11 PALL HC8300FKS39H-YC11 LỌC THỦY LỰC CHO TURBIN GIÓ HC8300FKS39H-YC11 PALL FOR WIND POWER HC8300FKS39H-YC11 LỌC THỦY LỰC PALL PALL Liên hệ
2 HC8300FKS39H-YC11 LỌC DẦU HỘP SỐ PALL HC8300FKS39H-YC11 PALL HC8300FKS39H-YC11 LỌC THỦY LỰC CHO TURBIN GIÓ HC8300FKS39H-YC11 PALL FOR WIND POWER HC8300FKS39H-YC11 LỌC THỦY LỰC PALL PALL Liên hệ
3 HC8300FKS39H-YC11 LỌC DẦU HỘP SỐ PALL HC8300FKS39H-YC11 PALL HC8300FKS39H-YC11 LỌC THỦY LỰC CHO TURBIN GIÓ HC8300FKS39H-YC11 PALL FOR WIND POWER HC8300FKS39H-YC11 LỌC THỦY LỰC PALL PALL Liên hệ
4 2600R010BN4HX-KE50-SO562 LỌC THỦY LỰC CHO TURBIN GIÓ 2600R010BN4HX/-KE50-SO562 HYDAC FOR WIND POWER 2600R010BN4HX/-KE50-SO562 LỌC THỦY LỰC HYDAC HYDAC Liên hệ
5 2600R010BN4HX/-KE50-SO562 LỌC DẦU HỘP SỐ HYDAC 2600R010BN4HX/-KE50-SO562 HYDAC 2600R010BN4HX/-KE50-SO562 LỌC THỦY LỰC HYDAC HYDAC Liên hệ
6 2600R010BN4HX/-KE50-SO562 LỌC DẦU HỘP SỐ HYDAC 2600R010BN4HX/-KE50-SO562 HYDAC 2600R010BN4HX/-KE50-SO562 LỌC THỦY LỰC HYDAC HYDAC Liên hệ
7 HYDAC 2600R010BN4HX/KE LỌC DẦU HỘP SỐ HYDAC 2600R010BN4HX/-KE50-SO562 HYDAC 2600R010BN4HX/-KE50-SO562 LỌC THỦY LỰC HYDAC HYDAC Liên hệ
8 2600R010BN4HX/-KE50-SO562 LỌC THỦY LỰC CHO TURBIN GIÓ 2600R010BN4HX/-KE50-SO562 HYDAC FOR WIND POWER 2600R010BN4HX/-KE50-SO562 LỌC THỦY LỰC HYDAC HYDAC Giá: 2,600 đ
9 2600R010BN4HX/-KE LỌC THỦY LỰC CHO TURBIN GIÓ 2600R010BN4HX/-KE50-SO562 HYDAC FOR WIND POWER 2600R010BN4HX/-KE50-SO562 LỌC THỦY LỰC HYDAC HYDAC Liên hệ
10 HC7400SCN4H Pall HC7400SCN4H (Up Grade for HC7400SKN4H) Burst Pressure (BURST-P) 18 bar Element Collapse pressure (COL-P) 10 bar Filtration Media (FILT-MED) Inorganic Microfibers 7 µm Total Height (H-TOTAL) 145 mm Thread (TH) UN 1.1/2 inch Female Bottom 16 Working Pressure (WORK-P) 12 bar Outer Diameter (Ø OUT) 95.5 mm LỌC THỦY LỰC PALL PALL Liên hệ

Copyright © 2023 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT