CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT
Hotline: 0919 243 248
Email: sales@congtympt.com
Địa chỉ: N9, KDC Phú Nhuận, Phước long B, TP Thủ Đức

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN:
FLUIDRAIN-COMBO (2506), FLUIDRAIN (1603), EZ1 (2303), COMBO-D-LUX (2507), FLUIDRAIN-HP (1701), FLUIDRAIN-HP (1801), VAN JORC 2506, VAN JORC 1603, VAN JORC 2303, VAN JORC 2507, VAN JORC 1701, VAN JORC 1801, VAN XẢ NƯỚC JORC FLUIDRAIN COMBO, VAN XẢ NƯỚC JORC FLUIDRAIN, VAN XẢ NƯỚC JORC EZ1, VAN XẢ NƯỚC JORC COMBO-D-LUX, VAN XẢ NƯỚC JORC FLUIDRAIN-HP, VAN XẢ NƯỚC JORC FLUIDRAIN-HP-S, ... 
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN LƯU LƯỢNG LỚN:
TEC-11 (1000), TEC-44 (4008), VAN JORC TEC-11 (1000), VAN JORC TEC-44 (4008), VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC TEC-11, VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC TEC-44, ...

Copyright © 2023 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT