CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT
Hotline: 0919 243 248
Email: sales@congtympt.com
Địa chỉ: N9, KDC Phú Nhuận, Phước long B, TP Thủ Đức

ĐẠI LÝ HẠT HÚT ẨM BASF (USA), HẠT HÚT ẨM BASF F200, HẠT TÁCH ẨM BASF F200, HẠT HÚT ẨM ALUMINA F200, HẠT HÚT ẨM ACTIVATED ALUMINA F200, ..
F-200, Hạt hút ẩm Basf được sử dụng rộng rãi cho Máy sáy khí Hấp thụ hạt (Desiccant Air Dryers) có nhiệt độ điểm sương -40oC và -70 oC
F-200, Hạt hút ẩm Basf có những kích thước sau: 1/16" (2.0mm), 1/8" (3.2mm), 3/16" (4.7mm) và 1/4" (6.4mm).

Copyright © 2023 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT