CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT
Hotline: 0919 243 248
Email: sales@congtympt.com
Địa chỉ: 426 Liên Phường, Phước long B, TP Thủ Đức

ĐẠI LÝ HẠT HÚT ẨM BASF (USA), HẠT HÚT ẨM BASF 4A, HẠT TÁCH ẨM BASF 4A, HẠT HÚT ẨM MOLECULAR 4A, HẠT HÚT ẨM MOLECULAR SIEVE 4A, ..
Basf 4A, Hạt hút ẩm Basf 4A được sử dụng rộng rãi cho Máy sáy khí Hấp thụ hạt (Desiccant Air Dryers) có nhiệt độ điểm sương lên đến -100 oC
Basf 4A, Hạt hút ẩm Basf có những kích thước sau: 1.6-2.5 mm, 2.5-5.0 mm

Copyright © 2021 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT