CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT
Hotline: 0919 243 248
Email: sales@congtympt.com
Địa chỉ: N9, KDC Phú Nhuận, Phước long B, TP Thủ Đức

TẤM LỌC THÔ 543x867x7


Mã sản phẩm: 543x867x7
Giá: Liên hệ

Mô tả sản phẩm:

Tấm lọc thô 543-867-7
Model No. 543-867-7
Specifications
Size: W543*H867*7T
Efficiency: 65%(weight)
Media: Polyester
Initial △p: 3㎜H2O@2m/sec
Other: Washable
Pre-filteration for enclosure box of  Air Compressor
Size can be customized.

Hỗ trợ trực tuyến
Email: sales@congtympt.com

Tấm lọc thô 543-867-7
Model No. 543-867-7
Specifications
Size: W543*H867*7T
Efficiency: 65%(weight)
Media: Polyester
Initial △p: 3㎜H2O@2m/sec
Other: Washable
Pre-filteration for enclosure box of  Air Compressor
Size can be customized.

ATLASCOPCO TURBO COMPRESSORS
Atlas copco Air Filter: 1621009400, 1621054600, 1621054699, 1621574300, 1621576300, 1635040700, SA6861, SA 6861
Atlas copco Air Filter: 1030097900, 1619378400, 1621054700, 1621574200, 1621574299, 1630040699, 1635040600, SA6037, SA 6037
Atlas copco Oil Filter:
Atlas copco Oil Mist Filter:

COMPAIR SeAH TURBO COMPRESSORS
Compair SeAH Air Filter: T5110034/1; T5110034/2; T5110035 
Compair SeAH Oil Filter: T5110037R; T5110090
CompairSeAH Mist Filter: T5110038; T5110065 

FS-ELLIOTT TURBO COMPRESSORS
FS-Elliott Air Filter: 81-0165; 81-0326; 1F011880; 2F05098; PF2201100A; PF2212020A; P3516C185; TES0901003; TES0901004; TES0901001; TES0901002; TEP3515F200-1EF; TEP3515F800-1; TEP625054; TEP625055; S0901003; S0901004.
FS-Elliott Oil Filter: P3516C160-3; P3516A155-1; P3516C150-3; P3516A141 
FS-Elliott Mist Filter: S0904008; P3515B-165-1; P3515B-158-4

IHI-SULLAIR TURBO COMPRESSORS
IHI-Sullair Oil Filter: CJV410233; CK960139; CR102152
IHI-Sullair Mist Filter: AMV-EL15; CCQ81EJC012

INGERSOLL-RAND TURBO COMPRESSORS
Ingersoll-Rand Air Filter: 1X8258; 1X8259; 67731158; 67731168; 67731166; JFL-90; MC-501A/H 2323B33
Ingersoll-Rand Oil Filter: 1X36289; 67773499; 1X10642; 68152842; 15654544; 4290550503112360 94796232
Ingersoll-Rand Mist Filter:

JOY AND COOPER TURBO COMPRESSORS
Joy/Cooper Air Filter: 13.06.01; 13.06.02; P140009-00770; P140009-00771; P0540009-00089; P0540009-00090 
Joy/Cooper Oil Filter: P1404040-00117; P1404040-00128; APP1404040-00238Z620-209-001; AAP3404748-00191; P1401435-01262; P1404040-01233; P1404040-00025; P1404040-00207
Joy/Cooper Mist Filter: P1404987-00014; P1404040-00202; P1404040-00204

SAMSUNG TURBO COMPRESSORS
Samsung Air Filter: CST71005; CST71003
Samsung Air Filter: 5929010110; 5929010120; CST71001-02; CST71002-02
Samsung Oil Filter: 932691Q; 331505; 937403Q; CST45003-01; CST45003-02; CST45003-03; 430-103-01; CST450027-G01
Samsung Mist Filter: CST45110; CMA10139; CMD10048; CST45003-02
CST71005; CST71003; CST71002-02; CST45003-01; CST45003-02; CST45003-03; 5929010110; 5929010120; CST45110; 810-300-01; 810-310-01; 810-320-01; 810-340-01; 430-103-01; 250-210-00

Sản phẩm liên quan

Copyright © 2023 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT