CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT
Hotline: 0919 243 248
Email: sales@congtympt.com
Địa chỉ: 426 Liên Phường, Phước long B, TP Thủ Đức

PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ LY TÂM HANWHA SAMSUNG SM SERIES 8000


Mã sản phẩm: SM SERIES 8000
Giá: Liên hệ

Mô tả sản phẩm:

PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ LY TÂM HANWHA SAMSUNG SM SERIES 8000

Hỗ trợ trực tuyến
Email: sales@congtympt.com

Đây là phần tra cứu mã Linh kiện - Phụ tùng máy nén khí Hanwha - Samsung Techwin SM SERIES 8000. Các bạn dễ dàng tìm thấy những thông tin về linh kiện - phụ tùng của thương hiệu máy nén khí này. Nếu cần có thể tìm hiểu thêm về Máy nén khí Samsung. Hoặc có thể liên hệ Công ty TNHH Máy và Thiết Bị Khí Nén MPT để chúng tôi tư vấn miễn phí về máy nén khí công nghiệp.

Mã phụ tùng - linh kiện máy nén khí Hanwha Samsung SM SERIES 8000

 

Linh kiện - Phụ tùng Mã số Loại linh kiện
VALVE, CHECK DISCHARGE 9100403030 SM SERIES 8000 SPARES
BLOW OFF VALVE ASS’Y 9100403031 SM SERIES 8000 SPARES
VALVE ASS’Y, BLOCK 9100403032 SM SERIES 8000 SPARES
TRANSMITTER, VIBRATION (7M) (SHIN) CST51301-G03 SM SERIES 8000 SPARES
TEMPERATURE CONTROL VALVE 9100403027 SM SERIES 8000 SPARES
SOLENOID VALVE, 220V CST53400-G01 SM SERIES 8000 SPARES
SOLENOID VALVE, 110V CST53400-G02 SM SERIES 8000 SPARES
SILENCER ASS’Y, INLET 1882000001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
SILENCER ASS’Y, BOV 1881000001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
RUBBER SEAL, OIL SEAL, BULL GEAR 1712471001 SM SERIES 8000 SPARES
RTD SENSOR(75mm), O/T CST51211-G02 SM SERIES 8000 SPARES
RTD SENSOR(500mm), #1 INLET 9301211004-G05 SM SERIES 8000 SPARES
RTD SENSOR(425mm), #1 OUTLET 9301211004-G06 SM SERIES 8000 SPARES
RTD SENSOR(300mm), #2 OUTLET 9301211004-G04 SM SERIES 8000 SPARES
RTD SENSOR(275mm), #2 INLET 9301211004-G03 SM SERIES 8000 SPARES
RTD SENSOR(250mm), GB CST51212-G04 SM SERIES 8000 SPARES
RTD SENSOR(250mm), #3 INLET 9301211004-G07 SM SERIES 8000 SPARES
RTD SENSOR(200mm), #3 OUTLET, #4 9301211004-G02 SM SERIES 8000 SPARES
RTD SENSOR(150mm), #4 INLET 9301211004-G01 SM SERIES 8000 SPARES
PROBE, VIBRATION(SHIN) CST51311-G02 SM SERIES 8000 SPARES
PRESSURE TRANSMITTER, 0~5kg/cm2, OIL CST51137-G01 SM SERIES 8000 SPARES
PRESSURE TRANSMITTER(0-5Kg), #1 Outlet CST51141-G01 SM SERIES 8000 SPARES
PRESSURE TRANSMITTER(0-35Kg), #4Out, CST51141-G06 SM SERIES 8000 SPARES
PRESSURE TRANSMITTER(0-15Kg), #2, #3, CST51141-G03 SM SERIES 8000 SPARES
PRESSURE CONTROL VALVE, G/BOX 9100403026 SM SERIES 8000 SPARES
PLC Controller & Touch Screen CST55400-19 SM SERIES 8000 SPARES
CONTROL PANEL ASS’Y MC99005 SM SERIES 8000 SPARES
OIL HEATER, 460V 9100301007-G06 SM SERIES 8000 SPARES
OIL HEATER, 440V 9100301007-G05 SM SERIES 8000 SPARES
OIL HEATER, 415V 9100301007-G04 SM SERIES 8000 SPARES
OIL HEATER, 400V 9100301007-G03 SM SERIES 8000 SPARES
OIL HEATER, 380V 9100301007-G02 SM SERIES 8000 SPARES
OIL HEATER, 220V 9100301007-G01 SM SERIES 8000 SPARES
OIL HEATER 9100301007 SM SERIES 8000 SPARES
OIL FILTER STRAINER 9100204002 SM SERIES 8000 SPARES
OIL FILTER ASS’Y(D/P GAGE) 9100203008-G01 SM SERIES 8000 SPARES
OIL FILTER ASS’Y(D/P GAGE & 9100203008-G03 SM SERIES 8000 SPARES
OIL FILTER ASS’Y(D/P GAGE & SWITCH) 9100203008-G02 SM SERIES 8000 SPARES
OIL FILTER ASS’Y 9100203008 SM SERIES 8000 SPARES
RING, CONTROL 1812106001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
RING BLOWER, 480V 9100505001-G03 SM SERIES 8000 SPARES
RING BLOWER, 380V – 460V 9100505001-G02 SM SERIES 8000 SPARES
RING BLOWER, 210V – 260V 9100505001-G01 SM SERIES 8000 SPARES
RING BLOWER 9100505001 SM SERIES 8000 SPARES
RELIEF VALVE 9100403046 SM SERIES 8000 SPARES
KEY, BULL, MOTOR 1811303001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
MOTOR MHS-DHE001 SM SERIES 8000 SPARES
MAIN OIL PUMP 9100410011 SM SERIES 8000 SPARES
LEVEL TRANSMITTER 9100602009 SM SERIES 8000 SPARES
EXHAUST CLEANER 9100203009 SM SERIES 8000 SPARES
DP GAGE & TRANSMITTER, I/F CST51121-13 SM SERIES 8000 SPARES
CHECK VALVE, MOP 9100403028 SM SERIES 8000 SPARES
CABLE, VIBRATION(7M,COAT) (SHIN) CST51321-G03 SM SERIES 8000 SPARES
AUXILIARY OIL PUMP ASS’Y, 460V 9100410012-G05 SM SERIES 8000 SPARES
AUXILIARY OIL PUMP ASS’Y, 440V 9100410012-G04 SM SERIES 8000 SPARES
AUXILIARY OIL PUMP ASS’Y, 415V 9100410012-G03 SM SERIES 8000 SPARES
AUXILIARY OIL PUMP ASS’Y, 400V 9100410012-G02 SM SERIES 8000 SPARES
AUXILIARY OIL PUMP ASS’Y, 220 & 380V 9100410012-G11 SM SERIES 8000 SPARES
AUXILIARY OIL PUMP ASS’Y, 220 & 380V 9100410012-G01 SM SERIES 8000 SPARES
AUXILIARY OIL PUMP ASS’Y 9100410012 SM SERIES 8000 SPARES
AUTO TRAP 9100504004 SM SERIES 8000 SPARES
JOINT, EXPANSION INLET 9100503018 SM SERIES 8000 SPARES
JOINT, EXPANSION DISCHARGE 9100503019 SM SERIES 8000 SPARES
COOLER ASSY, OIL 1824000002-T20 SM SERIES 8000 SPARES
COOLER ASSY, AIR, AFTER 1823000001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
COOLER ASSY, AIR, #2 INTER 1822000001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
COOLER ASSY, AIR, #1 INTER 1821000001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
IGV ASS’Y 1812100001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
CASE, SHROUD, #1 1812101001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
CASE, SCROLL, #1 1812102001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
SHAFT,MAIN,BULL 1811302001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
SHAFT, TIE, #4 1811206001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
SHAFT, TIE, #3 1811202001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
SHAFT, TIE, #2 1811106001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
SHAFT, TIE, #1 1811102001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
SEAL, STATOR, #3 & #4 1812430001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
SEAL, STATOR, #2 1812420001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
SEAL, STATOR, #1 1812410002-T20 SM SERIES 8000 SPARES
SEAL, OIL, BULL GEAR 1812470001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
SEAL, OIL, #3 & #4 1812460001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
SEAL, OIL, #1 & #2 1812440001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
SEAL, AIR, #3 & #4 1811430001-T21 SM SERIES 8000 SPARES
SEAL, AIR, #2 1811420001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
SEAL, AIR, #1 1811410001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
BEARING ASSY,BULL MOTOR 1812405001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
BEARING ASSY,BULL BLIND 1812406001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
BEARING ASSY,#4 1812404001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
BEARING ASSY,#3 1812403001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
BEARING ASSY,#2 1812402001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
BEARING ASSY,#1 1812401001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
DIFFUSER, #4 1812603001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
DIFFUSER, #3 1812303001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
DIFFUSER, #2 1812203001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
DIFFUSER, #1 1812103001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
IMPELLER #3 1811201001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
IMPELLER #2 1811105001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
IMPELLER #1 1811101001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
GEAR ASSY,PINION,#1,60HZ,HDD 1811210005-T20 SM SERIES 8000 SPARES
GEAR ASSY,PINION,#1,60HZ,HDD 1811110005-T20 SM SERIES 8000 SPARES
GEAR ASSY,BULL,COLLAR,60HZ 1811300001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
ROTOR ASS’Y, #2 1811200001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
ROTOR ASS’Y, #1 1811100001-T20 SM SERIES 8000 SPARES
FILTER ASS’Y, INLET 1871000001-T20 SM SERIES 8000 SPARES

Sản phẩm liên quan

Copyright © 2021 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT