CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT
Hotline: 0919 243 248
Email: sales@congtympt.com
Địa chỉ: 426 Liên Phường, Phước long B, TP Thủ Đức

PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ LY TÂM HANWHA SAMSUNG SM SERIES 6000


Mã sản phẩm: SM SERIES 6000
Giá: Liên hệ

Mô tả sản phẩm:

PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ LY TÂM HANWHA SAMSUNG SM SERIES 6000

Hỗ trợ trực tuyến
Email: sales@congtympt.com

Đây là phần tra cứu mã Linh kiện - Phụ tùng máy nén khí Hanwha - Samsung Techwin SM SERIES 6000. Các bạn dễ dàng tìm thấy những thông tin về linh kiện - phụ tùng của thương hiệu máy nén khí này. Nếu cần có thể tìm hiểu thêm về Máy nén khí Samsung. Hoặc có thể liên hệ MPT để chúng tôi tư vấn miễn phí về máy nén khí công nghiệp.
Mã phụ tùng - linh kiện máy nén khí Hanwha Samsung SM SERIES 6000

Hanwha Samsung SM SERIES 6000    
Linh kiện - Phụ tùng Mã số Loại linh kiện
INTER COOLER REPAIR KIT (SM6000) CMA00488 SM SERIES 6000 SPARES
O-RING SET (SM6000) TMW2250-D03 SM SERIES 6000 SPARES
GASKET SET(SM6000) TMW2250-B03 SM SERIES 6000 SPARES
RTD SENSOR(250mm) CST51212-G04 SM SERIES 6000 SPARES
RTD SENSOR(75mm) CST51211-G03 SM SERIES 6000 SPARES
RTD SENSOR(75mm) CST51211-G03 SM SERIES 6000 SPARES
RTD SENSOR(75mm) CST51211-G03 SM SERIES 6000 SPARES
PRESSURE TRANSMITTER (0-15KG) CST51131-G03 SM SERIES 6000 SPARES
PRESSURE TRANSMITTER (0-10KG) CST51131-G02 SM SERIES 6000 SPARES
PRESSURE TRANSMITTER (0-5KG) CST51132-G01 SM SERIES 6000 SPARES
CABLE, VIBRATION(7M) (BEN) CST51321-G01 SM SERIES 6000 SPARES
CABLE, VIBRATION(7M) (SHIN) CST51321-G05 SM SERIES 6000 SPARES
TOUCH SCREEN 10.4″ – SAMSUNG CST55951-10 SM SERIES 6000 SPARES
PROBE, VIBRATION(BEN) CST51311-G01 SM SERIES 6000 SPARES
PROBE, VIBRATION(SHIN) CST51311-G02 SM SERIES 6000 SPARES
TRANSMITTER, VIBRATION (7M) (BEN) CST51301-G01 SM SERIES 6000 SPARES
TRANSMITTER, VIBRATION (7M) (SHIN) CST51301-G03 SM SERIES 6000 SPARES
ELEMENT, WATER SEPARATOR CMA10302 SM SERIES 6000 SPARES
INLET FILTER ELEMENT 2ND (2st) 5929-0101-20, CST71002-02, 9100203041 SM SERIES 6000 SPARES
INLET FILTER ELEMENT 1ST 5929-0101-10, CST71001-02 SM SERIES 6000 SPARES
OIL FILTER ELEMENT (P) CST45003-03 SM SERIES 6000 SPARES
OIL FILTER ELEMENT (I) CST45027-01 SM SERIES 6000 SPARES
ELEMENT, OIL MIST(EXHAUST) FILTER (0.3 CMD10048 SM SERIES 6000 SPARES
LINE FILTER ASS’Y CAA72000-G04 SM SERIES 6000 SPARES
AUTO TRAP(DM500) CMA10335-02 SM SERIES 6000 SPARES
AUTO TRAP(BECO 16CO) CST25005-13 SM SERIES 6000 SPARES
JET PUMP(OIL MIST ASS’Y,EJECTOR) CMA10078 SM SERIES 6000 SPARES
EXHAUST CLEANER CST45110 SM SERIES 6000 SPARES
EXHAUST CLEANER CMA10124 SM SERIES 6000 SPARES
AIR REGULATOR CST45010-05 SM SERIES 6000 SPARES
GASKET, PCV CAA14004 SM SERIES 6000 SPARES
PRESSURE CONTROL VALVE(MOP) CST33004-02 SM SERIES 6000 SPARES
PRESSURE CONTROL VALVE(AOP) CST33005-11 SM SERIES 6000 SPARES
OIL FILTER DP TRANSMITTER CST51111-G01 SM SERIES 6000 SPARES
OIL FILTER ASS’Y (DUAL/SWITCH) (I) CST45026-G02 SM SERIES 6000 SPARES
OIL FILTER ASS’Y (DUAL/GAGE) (I) CST45026-G01 SM SERIES 6000 SPARES
OIL FILTER ASS’Y (SINGLE/SWITCH) (I) CST45027-G02 SM SERIES 6000 SPARES
OIL FILTER ASS’Y (SINGLE/GAGE) (I) CST45027-G01 SM SERIES 6000 SPARES
TEMPERATURE CONTROL VALVE CST45008 SM SERIES 6000 SPARES
VACUMM GAGE&TRANSMITTER (D/P GAGE) CST51121-13 SM SERIES 6000 SPARES
VACUMM GAGE&SWITCH (D/P CST51121-09 SM SERIES 6000 SPARES
VACUMM GAGE(D/P GAGE) CST52131-G02 SM SERIES 6000 SPARES
LEVEL SWITCH CST51433 SM SERIES 6000 SPARES
LEVEL SIGHT GAGE(COLOR) 9100601019-G01 SM SERIES 6000 SPARES
OIL FILTER STRAINER CST45006-G01 SM SERIES 6000 SPARES
OIL HEATER CST45004-G01 SM SERIES 6000 SPARES
AUXILIARY OIL PUMP ASS’Y CST45014-G01 SM SERIES 6000 SPARES
OIL COOLER ASS’Y 1624000001 SM SERIES 6000 SPARES
WATER SEPARATOR CMA10067 SM SERIES 6000 SPARES
BLOW OFF VALVE ASS’Y (MODULATING) 9100403023 SM SERIES 6000 SPARES
BLOW OFF VALVE ASS’Y (AUTODUAL)-5″ 110V 9100403022-G01 SM SERIES 6000 SPARES
DISCHARGE CHECK VALVE – 8″ 10KG CST83031-G34 SM SERIES 6000 SPARES
DISCHARGE CHECK VALVE – 8″ 40KG CST83031-G44 SM SERIES 6000 SPARES
DISCHARGE EXPANSION JOINT (JIS 8″ 10Kg) CST83001-30 SM SERIES 6000 SPARES
DISCHARGE EXPANSION JOINT (JIS 8″ 16Kg) CST83001-31 SM SERIES 6000 SPARES
SILENCER ASS’Y CWFY81010 SM SERIES 6000 SPARES
V – JOINT (12.0″) CST13046 SM SERIES 6000 SPARES
V – JOINT (10.0″) CST13045 SM SERIES 6000 SPARES
V – JOINT ( 8.0″) CST13044 SM SERIES 6000 SPARES
V – JOINT ( 6.0″) CST13043 SM SERIES 6000 SPARES
V – JOINT ( 5.0″), SILENCER CST13022 SM SERIES 6000 SPARES
AFTERCOOLER ASS’Y(CU TUBE+CU FIN) / #3 CWFY22200-G02 SM SERIES 6000 SPARES
#2 INTERCOOLER ASS’Y(CU TUBE+CU FIN) CWFY22200-G02 SM SERIES 6000 SPARES
#1 INTERCOOLER ASS’Y(CU TUBE+CU FIN) CWFY22100-G02 SM SERIES 6000 SPARES
AFTERCOOLER ASS’Y(CU TUBE+AL FIN) / #3 CWFY22200-G01 SM SERIES 6000 SPARES
#2 INTERCOOLER ASS’Y(CU TUBE+AL FIN) CWFY22200-G01 SM SERIES 6000 SPARES
#1 INTERCOOLER ASS’Y(CU TUBE+AL FIN) CWFY22100-G01 SM SERIES 6000 SPARES
#3 SCROLL CWFY12302 SM SERIES 6000 SPARES
#1 SCROLL CASE CWFY12202 SM SERIES 6000 SPARES
#1 SCROLL & I.G.V ASS’Y CWFY12100 SM SERIES 6000 SPARES
O-RING, #3 SCROLL CWFY12304 SM SERIES 6000 SPARES
O-RING, #2 SCROLL CWFY12204 SM SERIES 6000 SPARES
O-RING, #1 SCROLL CWFY12104 SM SERIES 6000 SPARES
#3 DIFFUSER (STEEL) CWJY12303-G02 SM SERIES 6000 SPARES
#2 DIFFUSER (STEEL) CWFY12203-G02 SM SERIES 6000 SPARES
#1 DIFFUSER (STEEL) CWFY12103-G02 SM SERIES 6000 SPARES
#3 DIFFUSER (AL) CWJY12303-G01 SM SERIES 6000 SPARES
#2 DIFFUSER (AL) CWFY12203-G01 SM SERIES 6000 SPARES
#1 DIFFUSER (AL) CWFY12103-G01 SM SERIES 6000 SPARES
PRESSURE CONTROL VALVE(MOP) CST33004-02 SM SERIES 6000 SPARES
COUPLING, MOP CST45009 SM SERIES 6000 SPARES
COUPLING, MAIN MOTOR CST05005 SM SERIES 6000 SPARES
MAIN OIL PUMP CST45001-G12 SM SERIES 6000 SPARES
MAIN OIL PUMP -(SE) 50Hz CST45051-G03 SM SERIES 6000 SPARES
OIL SEAL, BULL GEAR 1612470001 SM SERIES 6000 SPARES
#3 CARBON SEAL ASS’Y, SM6/5 1612400001-G02 SM SERIES 6000 SPARES
#1 & #2 CARBON SEAL ASS’Y, SM6/5 1612400001-G01 SM SERIES 6000 SPARES
BULL GEAR BLIND BEARING(2000/1750HZ) CWFY12406-00 SM SERIES 6000 SPARES
BULL GEAR BEARING(2000/1750HZ) CWFY12405-00 SM SERIES 6000 SPARES
BULL GEAR BLIND BEARING(2250HP) CWFY12408-00 SM SERIES 6000 SPARES
BULL GEAR BEARING(2250HP) CWFY12407-00 SM SERIES 6000 SPARES
#4 BEARING(50HZ/60HZ) CWFY12404-00 SM SERIES 6000 SPARES
#3 BEARING(50HZ/60HZ) CWFY12403-00 SM SERIES 6000 SPARES
#2 BEARING(50HZ/60HZ) CWFY12402-00 SM SERIES 6000 SPARES
#1 BEARING(50HZ/60HZ) CWFY12401-00 SM SERIES 6000 SPARES
BULL GEAR ASS’Y 1611300001-G01 SM SERIES 6000 SPARES
#3 TIE-SHAFT CWFY11202 SM SERIES 6000 SPARES
#3 IMPELLER, TYPE-3 CWJY11601 SM SERIES 6000 SPARES
#2 PINION CWFY11250 SM SERIES 6000 SPARES
#2 TIE-SHAFT CWFY11106 SM SERIES 6000 SPARES
#2 IMPELLER CWFY11505 SM SERIES 6000 SPARES
#1 TIE-SHAFT CWFY11102 SM SERIES 6000 SPARES
#1 IMPELLER CWFY11501 SM SERIES 6000 SPARES
#1 PINION ASS’Y CWFY11150 SM SERIES 6000 SPARES
IGV ACTUATOR ASS’Y-F/BACK CST66002-G03 SM SERIES 6000 SPARES
IGV ACTUATOR ASS’Y CST66001-G03 SM SERIES 6000 SPARES
BALL JOINTS(RIGHT-HANDED SCREW), IGV CST65004-01 SM SERIES 6000 SPARES
OILLESS BEARING, IGV CST65003-01 SM SERIES 6000 SPARES
CONTROL ARM CCFM63103 SM SERIES 6000 SPARES
CONTROL RING CWFY12106 SM SERIES 6000 SPARES
INLET GUIDE VANE CWFY12105 SM SERIES 6000 SPARES
IGV & #1 SCROLL CASE CWFY12102 SM SERIES 6000 SPARES
INLET EXPANSION JOINT(JIS) CST63031-01 SM SERIES 6000 SPARES
INLET FILTER D/P GAGE & SWITCH CST51121-02 SM SERIES 6000 SPARES
INLET FILTER ASS’Y(2250Hp)-ANSI 18″, 8P CWFY70100-G04 SM SERIES 6000 SPARES
INLET FILTER ASS’Y(2250Hp)-JIS18″, 8P, CWFY70100-G03 SM SERIES 6000 SPARES
INLET FILTER ASS’Y(2250Hp)- 1673000001-G01 SM SERIES 6000 SPARES
INLET FILTER ASS’Y(2250Hp)-CIRCULAR,NO 1678000001-G01 SM SERIES 6000 SPARES
INLET FILTER ELEMENT 2ND 5929-0101-20, CST71002-02, 9100203041 SM SERIES 6000 SPARES
INLET FILTER ELEMENT 1ST 5929-0101-10, CST71001-02, 9100203040 SM SERIES 6000 SPARES
INLET FILTER ELEMENT, CIRCULAR TYPE CST71005, CST71003, 9100203013 SM SERIES 6000 SPARES

Sản phẩm liên quan

Copyright © 2021 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT