CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT
Hotline: 0919 243 248
Email: sales@congtympt.com
Địa chỉ: 426 Liên Phường, Phước long B, TP Thủ Đức

LỌC GIÓ MÁY NÉN KHÍ LY TÂM SAMSUNG CST71005


Mã sản phẩm: CST71005
Giá: Liên hệ

Mô tả sản phẩm:

LỌC GIÓ MÁY NÉN KHÍ LY TÂM SAMSUNG CST71005

Hỗ trợ trực tuyến
Email: sales@congtympt.com

SAMSUNG TURBO COMPRESSORS
Samsung Air Filter: CST71005; CST71003
Samsung Air Filter: 5929010110; 5929010120; CST71001-02; CST71002-02
Samsung Oil Filter: 932691Q; 331505; 937403Q; CST45003-01; CST45003-02; CST45003-03; 430-103-01; CST450027-G01
Samsung Mist Filter: CST45110; CMA10139; CMD10048; CST45003-02
CST71005; CST71003; CST71002-02; CST45003-01; CST45003-02; CST45003-03; 5929010110; 5929010120; CST45110; 810-300-01; 810-310-01; 810-320-01; 810-340-01; 430-103-01; 250-210-00

Sản phẩm liên quan

Copyright © 2021 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT